AvanderNetin s.r.o.:n välitysehdot

Näissä AvanderNet s.r.o.:n välitysehdoissa määritetään asiakkaiden ja vuokranantajien/matkanjärjestäjien (jäljempänä "palveluntarjoajat") välisten majoitussopimusten välittämistä koskevat ehdot.

AvanderNet s.r.o. toimii välittäjänä välittäessään palveluntarjoajalle asiakkaan yhteystiedot ja järjestäessään loma-asuntoa koskevan sopimuksen solmimisen asiakkaan kanssa.

Nämä AvanderNet s.r.o.:n välitysehdot eivät korvaa palveluntarjoajan soveltuvia ehtoja (jäljempänä "PT-ehdot").

1. Sopimuksen solmiminen

1.1. Tekemällä varauksen puhelimitse, sähköisesti tai kirjallisesti asiakas sitoutuu solmimaan sopimuksen palveluntarjoajan kanssa, jota AvanderNet s.r.o. edustaa. AvanderNet s.r.o. varaa oikeuden hyväksyä varauksen. Sopimus syntyy AvanderNet s.r.o.:n tai palveluntarjoajan vahvistaessa kyseisen varauksen kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Asiakas on tietoinen siitä, että hän saattaa olla velvollinen maksamaan palveluntarjoajalle myöhemmin peruuttamastaan varauksesta peruutusmaksun.

1.2. Tekemällä varauksen asiakas hyväksyy kyseisen palveluntarjoajan PT-ehdot ja AvanderNet s.r.o.:n välitysehdot. PT-ehdot löytyvät kyseisen loma-asunnon varauslomakkeessa olevasta linkistä. Varausta tehtäessä asiakasta muistutetaan PT-ehdoista ja häntä pyydetään hyväksymään ne. AvanderNet s.r.o. suosittelee, että asiakas tulostaa PT-ehdot.

1.3. Varauksen tehtyään asiakas saa välittäjänä toimivalta AvanderNet s.r.o.:lta sähköpostiviestin, joka sisältää alustavan tilausvahvistuksen. Asiakas saa jälkeenpäin kaikki muut tiedot sähköpostitse asianmukaiselta palveluntarjoajalta.

1.4. Asiakas on velvollinen viipymättä tarkastamaan sähköpostitse toimitettuun varausvahvistukseen merkityt tiedot. Jos varauksen tiedot ovat väärin, asiakas on velvollinen tiedottamaan palveluntarjoajaa ja AvanderNet s.r.o.:ta vääristä tiedoista. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palveluntarjoajalle ja AvanderNet s.r.o.:lle viipymättä.

1.5. Varausta tehdessään asiakas on velvollinen ilmoittamaan niiden henkilöiden määrän (ml. lapset), jotka majoittuvat loma-asunnossa, ja kertomaan mahdollisesti mukanaan tuomista lemmikkieläimistä. Joihinkin loma-asuntoihin voi tuoda lemmikkieläimiä ainoastaan palveluntarjoajan suostumuksella.

2. Maksu/matkustusasiakirjat

Asiakas maksaa majoituksesta palveluntarjoajan ohjeiden mukaisesti tavallisesti tilisiirrolla tai pankki- tai luottokortilla. Yksityiskohtaiset tiedot maksutavoista ja -ehdoista löytyvät varausvahvistuksesta. Tiettyjen maksutapojen kohdalla, kuten maksettaessa pankki- tai luottokortilla, AvanderNet s.r.o. ja tietyt palveluntarjoajat varaavat oikeuden periä lisämaksun. On hyvä huomata, että palveluntarjoaja ei ole velvollinen huomioimaan majoitusmaksuna (koti- tai ulkomaan) tilisiirtoon liittyviä kuluja. Maksuvaihtoehdot on ilmoitettu kunkin loma-asunnon tiedoissa.

3. Passia, viisumia, käteisrahaa ja terveydentilaa koskevat vaatimukset

3.1. Asiakas on itse velvollinen varmistamaan, että hän noudattaa kotimaansa ja muiden maiden voimassa olevia määräyksiä, jotka koskevat maahantuloa ja maasta poistumista, terveydentilaa sekä passi- ja viisumivaatimuksia.

3.2. Tietoa kohdemaan turvallisuudesta, maahantuloehdoista, terveyttä koskevista määräyksistä, viisumimääräyksistä jne. löytyy ulkoasiainministeriön verkkosivuilta (http://formin.finland.fi).

4. Sopimuksen irtisanominen/varauksen muuttaminen

4.1. Asiakas voi milloin tahansa ennen majoituksen alkua irtisanoa välityssopimuksen ja peruuttaa majoitusvarauksen. Irtisanominen tulee voimaan palveluntarjoajan vastaanotettua peruutusilmoituksen. Suosittelemme, että asiakas lähettää peruutusilmoituksen sähköpostitse. Riippuen peruutuksen ajankohdasta ja palveluntarjoajan ehdoista asiakkaalta saatetaan periä peruutusmaksu.

4.2. Varauksen muuttaminen on mahdollista, mutta saattaa aiheuttaa lisäkuluja. Jotkin palveluntarjoajat veloittavat varausmuutoksista kiinteän maksun. Jossain erityistapauksissa varausta voidaan muuttaa ainoastaan perumalla varaus ja tekemällä uusi varaus. Tällöin asiakas saattaa olla velvollinen maksamaan peruutusmaksun.

5. Vakuutus

AvanderNet s.r.o. suosittelee, että asiakas hankkii myös Eurooppaan suuntautuvalle matkalle matkavakuutuksen, sillä vähäisenkin tapaturman hoidosta saattaa aiheutua merkittäviä kuluja, joita ei välttämättä korvata tavanomaisesta sairausvakuutuksesta. AvanderNet s.r.o. suosittelee, että asiakas hankkii myös peruutusvakuutuksen sen varalta, että hän joutuu peruuttamaan varauksen.

6. Tietosuoja

AvanderNet s.r.o. kerää ja käsittelee asiakkaita koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi. AvanderNet s.r.o. suojaa asiakkaidensa tiedot luvattomalta käytöltä ja ryhtyy Tšekin tasavallan tietosuojalain nro 101/2000 mukaisiin tarvittaviin toimiin henkilötietojen turvaamiseksi.

7. Loppumääräykset

7.1. Jos jokin välityssopimuksen ehdoista todetaan mitättömäksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tällä ei ole vaikutusta muiden ehtojen sitovuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. AvanderNet s.r.o. sitoutuu korvaamaan mitättömän, pätemättömän tai täytäntöönpanokelvottoman ehdon sitovalla ja pätevällä ehdolla, joka vastaa mahdollisimman tarkasti ehdon sisältöä ja tarkoitusta.

7.2. Jos asiakas rikkoo näitä välitysehtoja tai on perusteltua syytä epäillä hänen rikkoneen näitä välitysehtoja erityisesti antamalla varausta tehdessään vääriä tietoa, AvanderNet s.r.o. voi milloin tahansa estää asiakasta käyttämästä näitä verkkosivuja.

7.3. Näihin välitysehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kirjoita meille

Englanninkielisillä kysymyksillä on etusija. Kiitämme ymmärryksestä. ×

Tietoja henkilötietojen suojaamisesta